آن مرد خواهد آمد ...

یکشنبه 26 تیر‌ماه سال 1390

آب زنید راه را ، هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را ، بوی بهار می‌رسد

از : دیوان شمس